Millanen Design     Esittely     Palvelut     Portfolio    Yhteys      Blogi

TIETOSUOJASELOSTE

 

MILLANEN DESIGN

 

 

Tietosuojaseloste

   Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

   Millanen Design

   Y-tunnus: 2751459-7

   osoite: Vitikankatu 4

   kotipaikka: Nokia

   puhelin: 0407235098

   sähköposti: milla@millanendesign.fi

 

   Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

   Milla Tähkänen

   osoite: Vitikankatu 4 37120 Nokia

   puhelin: 0407235098

   sähköposti: milla@millanendesign.fi

 

Henkilörekisterin nimi

   Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden markkinointi ja tuotteiden sekä laskujen

   lähettäminen asiakkaille. Kirjanpitovelvollisuus.

 

Rekisteröitävät tiedot

   Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

   Nimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimeksiannot.

   Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

   Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

   - Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun/uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä

   - Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

   - Evästeillä kerätään tietoa verkkosivustojen käytöstä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

   Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

   yhteistyökumppaneille asiakkaan toimeksiantoon liittyen tai jos henkilörekisterin pito

   tulevaisuudessa ulkoistetaan.

   Henkilötietoja ei tietoisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

   A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

   Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Millanen Designin toimitiloissa lukitussa tilassa.

   B) Sähköisesti tallennetut tiedot

   Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Millanen Designin tietojärjestelmissä, joissa käytetään

   sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.

   tietokoneella oleva salasana, palomuuri ja virustentorjuntaohjelmat.

 

Tietojen säilytys

                  Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot

                  poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakasyrityksen

                  lopettaessa toimintansa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

   Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot

   näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

   Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen

   korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön

   toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

   Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

+358 407235098

milla(at)millanendesign.fi

y-tunnus: 2751459-7

© Millanen Design 2018